Pomoc

Zbiórka publiczna

Wynik zbiórki publicznej

Fundacja Heleny Pyz - Świt Życia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młodnickiej numer 34 zawiadamia, że ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Nr 85/2012 wydanej 06 listopada 2012 roku przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, a zakończonej 15 listopada 2013 roku, uzyskała kwotę w wysokości: 1.372,80 PLN, zebraną na specjalnie w tym celu utworzonym koncie. Kwota w wysokości: 1.072,80 zł została wysłana do Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły: 300,00 zł, na co złożyło się utrzymanie bankowego konta zbiórki.

W Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach, wydatkowano przekazane środki zgodnie celem zbiórki: na materiały i robociznę związane z placem zabaw dla dzieci, co potwierdzono dołączonymi do rozliczenia kopiami rachunków i dokumentacją fotograficzną. Tekst rozliczenia, znajduje się tu: Rozliczenie Zbiórki Publicznej nr 85/20112

Zarząd Fundacji Heleny Pyz – Świt Życia bardzo serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom i współpracującym z nami wolontariuszom.